Intresseanmälan för att arbeta som röstmottagare

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

EU valet

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. För att kunna genomföra valet är Hjo kommun beroende av röstmottagare på valdagen.

Arbetsuppgifter

Som röstmottagare ska du ta emot röster och pricka av de som röstar på en lista. Du ska hålla god ordning i röstningslokalen, se till att det finns valsedlar och valkuvert utlagda, se till att väljarna kommit till rätt vallokal och hjälpa de väljare som känner sig osäkra på hur det går till. Du ska också räkna antalet mottagna röster vid stängning och se till att rösterna hämtas. På valdagen tjänstgör du i en vallokal i omgångar från ca. 07.30 till dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. 

Du kommer få ekonomisk ersättning för din arbetsinsats som röstmottagare. 

Kvalifikationer

Att arbeta med valet kräver stor noggrannhet samt ett hjälpsamt och vänligt sätt. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. För att arbeta som röstmottagare måste du ha fyllt 18 år. 

Utbildning

Om du ska arbeta som röstmottagare är det obligatoriskt att delta i valnämndens utbildning. Du kommer att få ekonomisk ersättning för att du deltar i utbildningen. Utbildningen för att arbeta med valet kommer att ske i maj. 

Intresseanmälan och frågor

Är du intresserad av att arbeta som röstmottagare så fyller du i formuläret här nedan.

Om du har frågor, kontakta ansvarig tjänsteman för valarbetet, kontaktuppgifter finns längst upp på sidan under Kontakt.  

Här anmäler du ditt intresse som röstmottagare

* Obligatoriska uppgifter

Hur personuppgifter hanteras - Kommunen måste säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen och publicering av personuppgifter. Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Valnämnden kommer att använda de efterfrågade personuppgifterna för kontakt och kommunikation med dig.