Medborgardialog, demokraticafé och öppna sammanträden

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Medborgardialog är viktigt eftersom både politiker och tjänstemän vill veta vad Hjoborna har för tankar och idéer. Både inför politiska beslut och om den löpande verksamheten. Vill du träffa dina politiska företrädare kan du också komma till ett demokraticafé när kommunfullmäktige sammanträder på Park.

Öppna sammanträden och demokraticafé

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. Sammanträdena genomförs som regel första torsdagen i varje månad, förutom i juni och december. I juli sammanträder inte kommunfullmäktige. Fullmäktiges sammanträden annonseras förutom på hemsidan alltid i Hjo Tidning.

Under kommunfullmäktiges sammanträde är det bara ledamöterna, vissa övriga förtroendevalda och tjänstemän som får yttra sig. I regel finns allmänhetens frågestund med som en punkt vid kommunfullmäktiges möten. Vid denna punkt, som är i inledningen av mötet, finns möjlighet för allmänheten att ställa sin fråga till den politiker i kommunfullmäktige som är ansvarig för det område frågan behandlar. Har du en fråga du vill ställa? Gå vidare och skriv in din fråga här.

De personuppgifter som lämnas när du ställer din fråga registreras och behandlas för att underlätta administration och handläggning. Här kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter.

En halvtimme innan fullmäktiges möte startar öppnar vårt "demokraticafé", dit allmänheten är välkommen. Där bjuder vi på kaffe och smörgås, och du kan söka upp en politiker eller ledande tjänsteman om du vill fråga eller prata. Vill du bara komma och lyssna eller känna av stämningen och se hur det fungerar går givetvis det bra också. Om du under demokraticafét kommer på att du har en fråga du vill ställa vid allmänhetens frågestund vid fullmäktiges möte kan du lämna in den så bedömer fullmäktiges ordförande om frågan kan tas upp under mötet som följer, eller om den tas upp vid nästa månads möte.

Styrelsens, nämndernas och utskottens sammanträden är i regel inte öppna för allmänheten.

Medborgardialog

Hjo's vision lyder: "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo". Den bekräftar att du och din åsikt är viktig. Vi jobbar med medborgardialog på ett antal olika sätt. Det kan vara

- öppna dialogmöten med särskilt tema, tex hamnen eller ny skola,

- utvalda fokusgrupper inom t ex äldreomsorgen

- enkätundersökningar på hemsidan, 

- diskussioner på sociala medier, 

Håll utkik på vår hemsida, på Facebook och i tidningen efter när nästa öppna möte äger rum.