Ansökan om medel ur Hjo kommuns donationsstiftelser

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Hjo kommun har ett antal stiftelser som du kan ansöka om bidrag från.

Följande stiftelser kan du söka bidrag från:

  • Stiftelsen John Norblads fond – sjukvårdens befrämjande och värnlösa barns vård och uppfostran i Hjo kommun. Värnlösa barn får tolkas såsom funktionshindrade, liksom utsatta barn och ungdomar både ekonomiskt och socialt.
  • Stiftelsen A Johansson, H Hjort m.fl. samfond - behövande grundskoleelever i Hjo kommun.
  • Stiftelsen Flickskolefonden – behövande gymnasiestuderande flickor från Hjo kommun.

Du kan läsa respektive stiftelses stadgar här nedan vilka som har möjlighet att söka.

Utdelning sker vid ett tillfälle under året, i mitten av december och ansökan om utdelning skall inlämnas till Hjo kommun, Kanslienheten donationsstiftelser, 544 81 Hjo senast 25 oktober 2021.

I september annonserar vi i Hjo Tidning och Skaraborgs Allehanda. Vi annonserar också på kommunens anslagstavla på hjo.se. Ansökningsblanketter finns att ladda ner eller så kan du hämta blanketter i kommunens kundtjänst, Torggatan 2 eller på Kulturkvarteret.