Grafisk profil för Hjo kommun

Vår grafiska profil förstärker bilden av Hjo och ger oss ett enhetligt ansikte utåt och en tydlig avsändare.

Hjo ska synas och har en tydlig grafisk profil. I annonser, skyltar, broschyrer och mycket annat som signalerar kommunens verksamhet möter vi varje dag i olika sammanhang och platser. Kommuninvånarna ska snabbt och enkelt se vilken avsändaren är.

Ett enhetligt och konsekvent grafiskt uttryck signalerar stabilitet, trygghet och professionalitet. Det visar att olika verksamheter och enheter inom kommunen verkar i samklang.

Logotypen ska användas av alla kommunens verksamheter och enheter.

Vill du använda vår logotyp är du välkommen att kontakta kommunikationsenheten.

Grafisk manual

I Hjo har vi valt att endast ta fram ett dokument som vi kallar grafisk manual. I detta dokument finns både riktlinjer för hjo kommuns samlade visuella uttryckrikt och instruktioner och tillämpningarna.

Vissa tillämpningar är styrda och gälla för hela kommunen, exempelvis visitkort, brevpapper, kuvert, annonser, digitala presentationer och bildekaler. Andra tillämpningar är friare och ska mer ses som en samling exempel som kan ge inspiration.

Om du har frågor angående vår grafiska manual så är du välkommen att kontakta Kommunikationsenheten.