Chefen för Kultur, turism och fritid varslas om avsked

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Verksamhetschefen för Kultur, turism och fritid har efter resultat från arbetsmiljökartläggningen varslats om avsked från Hjo kommun

Det var i december som Hjo kommun fick information om att det förekom kränkande särbehandling inom verksamhetsområdet Kultur, turism och fritid. Kommunchefen beslutade då att det skulle genomföras en oberoende arbetsmiljökartläggning. Kartläggningen omfattade 21 medarbetare inom förvaltningen Hjo kommun. I samband med kartläggningen arbetsbefriades verksamhetschefen för Kultur, turism och fritid, som är ytterst ansvarig för verksamhetsområdet, med hänsyn till alla inblandade

Kartläggningen är nu genomförd och visar med all tydlighet på att verksamhetschefen för Kultur, turism och fritid brustit i sitt ledarskap och ett flertal personer i chefens närhet har upplevt situationer som kränkande. Detta har i sin tur bidragit till bristande förtroende.

Resultatet av kartläggningen visar på en samstämmig bild som sträcker sig under ett flertal år och är inte på något sätt förenligt med kommunens värdegrund och ledarmodell. Samtal har vid upprepade tillfällen förts med verksamhetschefen under åren om dennes ledarskap och bemötande utan att någon förbättring har skett.

Utifrån de allvarliga brister som framkommit i chefens ledarskap har Hjo kommun beslutat att varsla verksamhetschefen för Kultur, turism och fritid om avsked.

Eftersom den arbetsrättsliga processen är påbörjad så kan vi i dagsläget inte kommentera mer än det som nu framgår i pressmeddelandet, säger Lisbeth Göthberg.

Christer Svensson, som är fritidsansvarig i Hjo kommun, kommer att fortsätta som tillförordnad verksamhetschef för Kultur, turism och fritid under denna arbetsrättsliga process.

Kontaktperson:

Kommunchef Lisbeth Göthberg
Telefon: 0503-350 37
E-post: lisbeth.gothberg@hjo.se