Gifta sig, partnerskap och borgerlig vigsel

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Två vigselringar i guld

En borgerlig vigsel är rättsligt bindande men utan religiösa inslag. Det är länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare.

Gör så här för att gifta er borgerligt:

Du behöver två intyg från Skatteverket, hindersprövning och vigselintyg.

Hindersprövning. Ansökan och försäkran

Beställ tid för vigsel minst 2 veckor innan vigseln.

Paret kontaktar någon av förrättarna och kommer överens om dag, tid och plats och markerar även vem av vigselförrättarna de avtalat ceremonin med. Du hittar kontaktuppgifter till vigselförrättarna under Kontakter.

Skicka eller lämna  intyg om hindersprovning  och vigselintyget till Hjo kommun tillsammans med blanketten Anmälan om vigsel  senast 2 veckor innan vigseln.

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Namn och adress anges vid beställning av vigseln. Under kontorstid kan två kommunala tjänstemän närvara som vittnen.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Vigsel sker vanligtvis i särskilt vigselrum i Hjo Stadshus. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan den äga rum på annan plats.

Byte av efternamn. Anmälan

Tänk på att:

  1. Du som är invandrare kan behöva styrka ditt civilstånd.
  2. Beställ tolk när det behövs.
  3. Ni behöver två närvarande vittnen.
  4. Efter vigseln får ni ett vigselbevis.
  5. Efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014 kan inte längre tillstånd ges till äktenskap för den som är under 18 år.

Mer om äktenskap och partnerskap

På Skatteverkets hemsida kan du läsa om äktenskap och partnerskap.