Begravningsombud

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Person som tröstar en sörjande i kyrkan (församlingshem)

För dig som inte tillhör Svenska Kyrkan finns begravningsombud. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud i kommunerna. I Hjo kommun är det Anne-Marie Fredriksson som är begravningsombud.

Ombudets uppgifter

  • Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.
  • Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden, ställa frågor, lämna förslag till åtgärder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
  • Ombudet skall hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska kyrkan kan ha om verksamheten.
  • Ombudet skall meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker  församlingens förslag till begravningsavgift.
  • Ombudet skall varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten under det närmast föregående kalenderåret.