Finansiella nyckeltal

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kommunkoncernen
2012
2013
2014
2015
2016
Tillsvidareanställda, st 717 711 716 743 792
Omsättning, mnkr 574 599 624 642 719
Årets resultat, mnkr 10,2 17,2 18,6 14,7 21,3
Balansomslutning, mnkr 430 458 495 522 595
Nettoinvesteringar totalt, mnkr 46 73 62 80 68
Soliditet, % 52 53 53 52 49

 

Kommunen
2012
2013
2014
2015
2016
Invånare, st 8832 8832 8880 8983 9052
Tillsvidareanställda, st 696 690 694 721 769
Primärkommunal skattesats, kr 21,57 21,57 21,57 21,57 21,57
Total kommunal skattesats*, kr 32,45 32,70 32,70 33,05 33,05

*Exkl. begravningsavgift samt avgift till svenska kyrkan

Kommunen
2012
2013
2014
2015
2016
Resultat - kapacitet
Årets resultat, mnkr 5,0 15,0 14,4 8,8 13,4
Nettokostnader inkl. avskrivningar, mnkr* 395 409 425 449 468
Utveckling av nettokostnader, % 2,8 3,4 4,0 5,5 4,6
Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr 410 424 439 458 482
Utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag, % 0,4 3,5 3,6 4,3 5,2
Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 1,2 3,5 3,3 1,9 2,8
Nettoinvesteringsvolymen, mnkr inkl. exploatering 34 36 53 69 49
Soliditet, inkl affärsverks. kapitalandel, % 61 67 64 60 55
Soliditet inkl. hela pensionsskulden, % +9 +12 +14 +15 +18
Långa skulder, inkl. checkkredit, mnkr 42 30 25 36 84

*Året 2012 är exkl. partiell inlösen av pension med 9,0 mnkr

Kommunen
2012
2013
2014
2015
2016
Risk - Kontroll
Borgensåtaganden, mnkr 101 91 145 144 116
Total pensionsförpliktelse, mnkr 189 209 200 198 193
Kassalikviditet, % 58 54 80 48 69
Budgetavvikelse mnkr (årets resultat) -3,0 +7,0 +6,4 -0,2 +4,4