Delårsbokslut och uppföljning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

På sidan visas delårsrapporter för de tre senaste åren samt månadsuppföljningarna för innevarande år. Vill du ha tillgång till ytterligare uppföljningar kontakta ekonomienheten så tar vi fram det åt dig.

Delårsbokslut

Kommunen upprättar ett delårsbokslut där budget och verksamhetsuppföljning redovisas till kommunfullmäktige.  Delårsbokslutet avser årets åtta första månader samt innehåller även årsprognos. 

Resultatuppföljning med årsprognos

Utöver ovanstående redovisas löpande under året ekonomiska uppföljningar till kommunstyrelsen och dess utskott. Dessa uppföljningar är strukturerade utifrån ett verksamhetsperspektiv såsom, grundskola, äldreomsorg, turism etc. Månadsuppföljningen fokuserar på en prognos för hela året.