Agenda 2030 -Hållbart Hjo i en hållbar värld!

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

I Hjo kommer vi lägga stort fokus på frågor kring hållbarhet under 2020-2021. Vi ska göra Agenda 2030 målen till ”våra”. Vi agerar lokalt och bidrar globalt till drömmen om en hållbar värld!

Även om vi är en liten kommun i Skaraborg så handlar de globala Agenda 2030 målen även om oss. Vi Hjobor är viktiga medaktörer för att uppnå en hållbar värld där fattigdom och hunger är utrotat, mänskliga rättigheter för både barn och vuxna är förverkligade, egenmakt för kvinnor och flickor är en självklarhet och planeten och dess naturresurser är skyddade för framtiden.

För att belysa Agenda 2030 lite extra under 2020 så har vi valt att sätta upp vandringsutställningen ”We Have a dream”. Syftet är att skapa intresse i hela samhället för frågor som mod och medmänsklighet i arbetet med att skapa en hållbar värld. Alla kan ta del av utställningen helt gratis, och förhoppningsvis kommer den väcka inspiration till att vara delaktig i demokratiarbetet där man lever.  Eftersom barnen är vår framtid så kommer stort fokus ligga på att göra eleverna i Hjo kommun delaktiga.

Under 2020 inleds en översyn av visionen och målen för Hjo kommun. Översynen ska göras med bred delaktighet i hela lokalsamhället. När vi är klara ska våra mål ha en tydligare koppling till de globala målen i Agenda 2030. Vi hoppas att du vill vara med!