Valnämnden

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Valnämnden i Hjo kommun fungerar som lokal valmyndighet. Det är valnämndens uppgift att genomföra förtidsröstning, utse valförrättare, se till att vallokaler finns tillgängliga, samt ansvara för den preliminära rösträkningen. Valnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Politiker i valnämnden

Valnämndens ledamöter för mandatperioden:

Knut Indebetou (M), ordförande
Eva F Thorstenson (M)
Ann Ekström (C)
Robert Holst (Kd)
Göran Banck (S), vice ordförande
Yvonne Ekholm (S)
Hasse Nörgård (Sd)

Ersättare:
Alla Johansson (M)
Kerstin Strandbergh Hermansson (M)
Ingemar Fransson (C)
Marita Holst Fogelström (Kd)
Carina Pettersson (S)
Annelie Johansson (S)
Henric Carlsson (Sd)