Omvårdnadsutskottet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott har 7 ledamöter och 3 ersättare och bereder ärenden som rör vård och omsorg.

Politiker i omvårdnadsutskottet

Omvårdnadsutskottets ledamöter för mandatperioden 2015-2018:

Ewa F Thorstenson (M), ordförande
Stefan Aleniusson (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Benkt-Eric Lindh (L)
Jörgen Fransson  (S), vice ordförande
Bodil Hedin  (S)
Nils-Olof Appelblom (V)

Ersättare i omvårdnadsutskottet för mandatperioden 2015-2018:

Malin Carlbom (M)
Christer Klang (M)
Fredrik Bellino (S)