Barn- och ungdomsutskottet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott har 7 ledamöter och 3 ersättare och bereder ärenden som rör barn och utbildning samt socialt stöd.

Politiker i barn- och ungdomsutskottet

Barn- och ungdomsutskottets ledamöter för mandatperioden 2015-2018:

Ann-Christine Fredriksson (M), ordförande
Richard Bengtsson (M)
Christer Klang (M)
Per-Erik Sondell (C)
Bodil Hedin (S), vice ordförande
Carl-Henrik Jensen (S)
Vakant (Mp)

Ersättare i barn- och ungdomsutskottet för mandatperioden 2015-2018:

Stefan Aleniusson (M)
Malin Carlbom (M) 
Merja Wester (S)