Barn- och ungdomsutskottet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott har 7 ledamöter och 3 ersättare och bereder ärenden som rör barn och utbildning samt socialt stöd.

Politiker i barn- och ungdomsutskottet

Barn- och ungdomsutskottets ledamöter för mandatperioden:

Ann-Christine Fredriksson (M), ordförande
Malin Carlbom (M)
Richard Bengtsson (M)
Per-Erik Sondell (C)
Sandra Lind (S), vice ordförande
Lars-Göran Svensson (S)
Vakant efter TK (Sd)

Ersättare:
Siba Nasser (M)
Christer Klang (M)
Michael Wennerberg (S)