Allmänna utskottet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Kommunstyrelsens allmänna utskott har 7 ledamöter och bereder ärenden som rör:

  • kommunstyrelsens övergripande ledning och styrning
  • samhällsutveckling och tillväxtfrågor.
  • kultur-, turism- och fritidsfrågor.
  • ekonomi-, personal- och organisationsfrågor som ska handläggas av kommunstyrelsen och i dessa ärenden lägga fram förslag till beslut.

Allmänna utskottet är även kommunens förhandlingsorgan och ingår kollektivavtal samt utgör budgetberedning, dvs förbereder kommunstyrelsens förslag till ettårsbudget och verksamhetsplan.

Politiker i allmänna utskottet

Allmänna utskottets ledamöter för mandatperioden:

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Britt-Marie Sjöberg (C), 1:e vice ordförande
Petter Jönsson (L)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Robert Rydén (S), 2:e vice ordförande
Bodil Hedin (S)
Hasse Nörgård (Sd)