Kommunala råd

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

De kommunala råden är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera och samverka med olika grupper i kommunen. I råden träffas representanter för olika organisationer med politiker och tjänstemän för att diskutera aktuella frågor och hur de berörda verksamheterna kan bli bättre.

I Hjo kommun finns följande kommunala råd:

 • Pensionärsrådet
 • Rådet för funktionshinderfrågor
 • Folkhälsorådet
 • Brottsförebyggande rådet
 • Idrottsrådet
 • Konst- och kulturrådet
 • Pensionärsråd och pensionärsföreningar

  I kommunen finns ett pensionärsråd. Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens nämnder.

 • Rådet för funktionshinderfrågor

  Kommunen har ett råd för funktionshinderfrågor. Syftet med rådet är att vara ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning och kommunens nämnder.

 • Idrottsrådet

  I Idrottsrådet diskuteras och behandlas gemensamma frågor i syfte att utveckla Hjo som idrottskommun