Politisk organisation

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen. Under fullmäktige finns en kommunstyrelse. Kommunstyrelsen kan kallas kommunens "regering". Kommunstyrelsen har fem utskott som bereder ärenden innan de kommer till kommunstyrelsen. 

Det finns även en byggnadsnämnd som hanterar enklare planfrågor och bygglov, vilket är en lösning för att undvika jävsituationer då kommunen (genom kommunstyrelsen) ibland är den som söker bygglov.

 • Gruppfoto på Kommunfullmäktiges ledamöter

  Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och väljs direkt av kommunens medborgare.

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen kan närmast beskrivas som kommunens "regering". Kommunstyrelsen ska styra och samordna den totala kommunala verksamheten.

 • Byggnadsnämnden

  Byggnadsnämnden i Hjo har 7 ledamöter och 3 ersättare och är en fristående nämnd under kommunfullmäktige.

 • Valnämnden

  Valnämnden i Hjo kommun fungerar som lokal valmyndighet. Det är valnämndens uppgift att genomföra förtidsröstning, utse valförrättare, se till att vallokaler finns tillgängliga, samt ansvara för den preliminära rösträkningen.

 • Revisorer

  I Hjo kommun finns 5 förtroendevalda revisorer som årligen granskar all verksamhet inom kommunen och de kommunala bolagen.

 • Kommunala råd

  De kommunala råden är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera och samverka med olika grupper i kommunen

 • Samverkansförbund

  Samarbete är viktigt. I synnerhet för en liten kommun. Hjo kommun samverkar på ett antal olika sätt.

 • Förvaltningsorganisation

  Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens förvaltning, som leds av kommunchefen.