Den kommunala självstyrelsen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

I Sverige tillämpas kommunal självstyrelse, vilket innebär att de 290 kommunerna själva beslutar om sina interna, gemensamma angelägenheter.

Motsatsen till detta skulle vara att staten ansvarade för till exempel skötseln av gator, avfallsinsamling, äldreomsorg och andra uppgifter som idag ankommer på kommunerna. Förenklat kan man säga att självstyrelsen bygger på tre principer: den kommunala kompetensen, beskattningsrätten och rätten till laglighetsprövning.

Den kommunala kompetensen

Kompetens är en juridisk term som anger vilken befogenhet att fatta beslut eller utföra uppgifter som olika organ har. Riksdagen har genom lagstiftning beslutat vad som ingår i den kommunala kompetensen och därmed angivit vad kommunen får och inte får göra. Detta är ett sätt att reglera hur långtgående den kommunala självstyrelsen ska vara.

Beskattningsrätten

För att kunnan finansiera sin verksamhet har kommunerna rätt att beskatta sina invånare. Detta kallas "den kommunala beskattningsrätten" och är alltså en grundläggande förutsättning för att kommunen ska kunna vara självstyrande.

Rätten till laglighetsprövning

Den tredje viktiga förutsättningen för att självstyrelsen ska kunna fungera är rätten för kommunmedborgare att få kommunala beslut laglighetsprövade. Detta innebär att en domstol prövar om beslutet bryter mot svensk lag.