Hjo kommuns styrsystem

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Illustration av huvudområdena i Hjo kommuns styrsystem. Innehållet framgår av texten.

Kommunfullmäktige i Hjo har antagit ett styrsystem som sammanfattar hur Hjo kommun styrs. Styrsystemet kan ses som en verktygslåda i vilken det ligger sex olika verktyg. Tillsammans utgör de en garant för att kommunens verksamheter bygger det samhälle som vi demokratiskt har beslutat om.

Hjo kommuns styrsystem sammanfattar de huvudsakliga områdena i styrningen av Hjo kommuns verksamhet:

  1. En vision och en tydlig målmodell som utgår ifrån kommunens vision
  2. Medborgarfokus
  3. En gemensam värdegrund
  4. Rollfördelning mellan politiker och tjänstemän
  5. Styrdokument-gemensam struktur
  6. Plan för budget och budgetuppföljning