Kungörelse Underrättelse om granskning av ny detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Lundby. Planområdet ligger i västra Hjo, norr om Falköpingsvägen och väster om Lundbyvägen. Förslaget syftar till att göra det möjligt att bygga en ny F-6-skola (förskoleklass – årskurs 6), särskola F-6 och fritidshem F-6, med en idrottshall som även kan användas efter skoltid.

Förslaget tar även höjd för framtida behov av utbyggnad. Planområdet ligger närmare drivmedelstationer än vad översiktsplanens riktlinje anger.

Granskningstid: 2019-06-25 – 2019-08-25

Utställningslokaler:
Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar vecka 26 – 33 måndag – fredag 7.30 – 15.00,
vecka 29 – 30 lunchstängt 12.00 – 13.00. 
Kulturkvarteret, Floragatan 1, öppet alla dagar 10 - 18
Här kan du ta del av granskningsförslaget

Den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Synpunkter lämnas till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se
senast 2019-08-25. Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.