Annons till kommunfullmäktige

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 19 juni 2019, kl 18.30 i Lilla Park, Kulturkvarteret, för behandling av följande ärenden:

1.   Upprop
2.   Val av protokolljusterare och fastställande av tid för justering
3.   Fastställande av dagordning
4.   Allmänhetens frågestund
5.   Frågestund

      Information:
      Avfallshantering Östra Skaraborg
      Byggnadsnämnden
      Budgetuppföljning 2

6.  Tolkförmedling Väst: Årsredovisning 2018
7.  Tolkförmedling Väst: Revisionsberättelse 2018 och fråga om anvarsfrihet
8.  Kommunikationsstrategi för Hjo kommun
9.  Förslag till tillägg och revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsav-
     gifter för Hjo kommun
10. Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet
11. Vårbudget för Hjo kommun 2020
12. Valärenden
13. Nya motioner att anmäla

Hjo den 12 juni 2019

Michael Kihlström         Thomas Lindberg
Ordförande                   Sekreterare

Välkommen att delta på demokraticafé kl 18.00 samt att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde!