Kungörelse - kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst sammanträder för behandling av budget och verksamhetsplan 2017-2019 fredagen den 28 september, klockan 10.00.

 Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10.

Budget och verksamhetsplanen går att ta del av på förbundets kansli på Barlastgatan 2, Göteborg, e-post: kansli@tolkformedlingvast.se, telefon 031-211 73 70.