Anslagstavla

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8.

Detta är den digitala versionen av Hjo kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Hjo. Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Aktuella anslag, kungörelser och underrättelser

 • Underrättelse om granskning av ny detaljplan på Duvan 6, Hjo stad

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Duvan 6 i Hjo stad. Planområdet ligger på Långgatan 4, nära Stora torget. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Duvan 6 och bevara de kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter som befintlig huvudbyggnad har. Planförslaget innebär att innergården får en ny byggrätt för ett flerfamiljshus á fem lägenheter.

 • Underrättelse om granskning av ny detaljplan för Norr 5:8 (del av Sjöryd)

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Norr 5:8, norr om Hjo stadspark. Planförslagets syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerfamiljsbebyggelse inom fastigheten. Området föreslås utnyttjas för bostadsändamål.

 • Kungörelse Underrättelse om granskning av ny detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Lundby. Planområdet ligger i västra Hjo, norr om Falköpingsvägen och väster om Lundbyvägen. Förslaget syftar till att göra det möjligt att bygga en ny F-6-skola (förskoleklass – årskurs 6), särskola F-6 och fritidshem F-6, med en idrottshall som även kan användas efter skoltid.

 • Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämnden 2019-07-02

  Protokoll från byggnadsnämndens sammanträde den 2 juli 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil. Vill du överklaga något av besluten i protokollet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till Eklunds bildelslager i Skövde AB.