Anslagstavla

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8.

Detta är den digitala versionen av Hjo kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Hjo. Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Aktuella anslag, kungörelser och underrättelser

 • Underrättelse om granskning, ändring av stadsplan S33 i Hjo stad

  Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändring av stadsplan (detaljplan) S33. Det föreslagna området för ändring utgörs av fastigheten Vega 10 som gränsar mot gatorna Hammarsvägen, Kvarngatan och Vekagatan i Hjo stad. Syftet med ändringen är dels att utöka byggrätten så att det blir möjligt att uppföra inglasade uterum och dels att bevara områdets enhetlighet.

 • Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämnden 2019-11-05

  Protokoll från byggnadsnämndens sammanträde den 5 november 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil. Vill du överklaga något av besluten i protokollet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2019-10-30

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde är nu justerat och finns som PDF-fil. Vill du överklaga något av besluten i protokollet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet 2019-10-25

  Protokoll från allmänna utskottets sammanträde är nu justerat och finns som PDF-fil. Vill du överklaga något av besluten i protokollet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Sammanträdesprotokoll från tekniska utskottet 2019-10-22

  Protokoll från tekniska utskottets sammanträde är nu justerat och finns som PDF-fil. Vill du överklaga något av besluten i protokollet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Annons till kommunfullmäktige

  Hjo kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 21 november 2019, kl 18.30 i Lilla Park, Kulturkvarteret, för behandling av följande ärenden:

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till Eklunds bildelslager i Skövde AB.