Medborgardialog om Hjo 2030!

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Visionen för Hjo har under de senaste 7 åren varit till stor hjälp för att styra kommunen framåt. Under 2020 och 2021 ser Hjo kommun över visionen och våra mål, och även denna gång ska Hjoborna vara delaktiga. När vi är klara så ska våra lokala mål hänga ihop bättre med de globala målen för hållbar utveckling.

I vår plan för visionsöversynen ingår att träffa Hjoborna under ett antal öppna dialogkvällar. Vi har hunnit med två öppna dialogkvällar, en i Grevbäck och en i Gate. Tyvärr fick vi ställa in träffen i Korsberga och i Hjo för att undvika smittspridning av Covid-19. Vi har inte heller kunnat genomföra dialogmöten med näringsliv, föreningar och organisationer som vi hade tänkt. Nu tar vi en paus i arbetet med medborgardialog och återupptar samtalet igen hösten 2021, när det förhoppningsvis går att ha fysiska möten igen. De reviderade målen kommer att tas med i höstbudgeten 2022.

Digital medborgardialog

Även om vi inte kan träffas så tar vi gärna skriftligen emot dina tankar kring utvecklingen av Hjo. Se gärna filmen överst på sidan och fundera över "Hur ska vi de kommande tio åren utveckla Hjo på ett hållbart sätt (socialt, miljömässigt och ekonomiskt)? Vilka är våra viktigaste utmaningar?" 
Här kan du svara på hur du ser på Hjos styrkor och utmaningar och vad du anser att vi behöver fokusera mer på i framtiden. Dina svar är viktiga i det fortsatta arbetet med att utveckla Hjo hållbart!

Barns delaktighet

Samtliga skolor arbetar med värdegrundsarbete utifrån utställningen We have a dream. Du kan läsa mer om detta arbete här.
Under hösten kommer vi också att lyssna på barnen med hjälp av enkäten Lokal Ungdomspolitisk uppföljning. Alla högstadielever får besvara den under skoltid. Utifrån resultatet kommer vi hålla fördjupade samtal i fokusgrupper kring olika teman. 

VÄLKOMMEN!