Medborgardialog om Hjo 2030!

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Visionen för Hjo har under de senaste 7 åren varit till stor hjälp för att styra kommunen framåt. Nu är det dags att se över visionen och våra mål, och även denna gång ska Hjoborna vara delaktiga. När vi är klara så ska våra lokala mål hänga ihop bättre med de globala målen för hållbar utveckling. I oktober och november är det därför fullt fokus på medborgardialog i Hjo.

Vi kommer att ha medborgardialog både fysiskt och digitalt, så att alla ska hitta en form som passar!

Öppna Dialogkvällar

Vid ett antal tillfällen under hösten är Hjoborna välkomna till så kallade dialogkvällar runt om i kommunen. Under kvällen berättar vi kort om vad som hänt sedan förra visionen antogs. Utifrån en nulägesbild för Hjo så diskuterar vi tillsammans frågan: Hur ska vi de kommande tio åren utveckla Hjo på ett hållbart sätt (socialt, miljömässigt och ekonomiskt)? Vilka är våra viktigaste utmaningar?

8 oktober kl 18.30-20.30 i Grevbäcks hembygdsgård

22 oktober  kl 18.30-20.30 i Gate Samlingssal

DIALOGKVÄLL 29 oktober kl 18.30-20.30 i Korsberga bygdegård ÄR INSTÄLLD MOT BAKGRUND AV FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS SKÄRPTA REGLER

26 november kl 18.30-20.30 på Kulturkvarteret, Lilla Park, Hjo

Politiker och tjänstepersoner kommer att finnas på plats, men vi försöker hålla nere antalet så att det ryms så många Hjobor som möjligt i lokalen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer inte att släppa in fler deltagare än att vi kan hålla det avstånd som behövs (max 50 personer). 
Välkomna!

Digital medborgardialog

Om du inte har möjlighet att delta i någon av våra fysiska träffar så kan du ändå delta genom att lämna ifrån dig dina tankar i skriftlig form. Längre ned på sidan kan du delta i digital medborgardialog genom att svara på hur du ser på Hjos styrkor och utmaningar och vad du anser att vi behöver fokusera mer på i framtiden. Dina svar är viktiga i det fortsatta arbetet med att utveckla Hjo hållbart!

Barns delaktighet

Samtliga skolor arbetar med värdegrundsarbete utifrån utställningen We have a dream. Du kan läsa mer om detta arbete här.
Under hösten kommer vi också att lyssna på barnen med hjälp av enkäten Lokal Ungdomspolitisk uppföljning. Alla högstadielever får besvara den under skoltid. Utifrån resultatet kommer vi hålla fördjupade samtal i fokusgrupper kring olika teman. 

VÄLKOMMEN!