Agenda 2030-barns delaktighet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Under 2020 inleder Hjo kommun ett långsiktigt arbete kring frågor som hållbarhet, mänskliga rättigheter och barns delaktighet.

När skolan startar upp i augusti 2020 kommer alla elever ges möjlighet att ta del av utställningen "We have a dream". Som en del av utställningen finns ett interaktivt Dream Room där barnen kan ta del av personliga berättelser från de som medverkar i utställningen. Till utställningen hör också en bok med reflektioner och frågor kring ämnen som mänskliga rättigheter, miljö, jämställdhet osv. Detta är ett led i Hjo kommuns arbete med att knyta an till de globala målen, Agenda 2030.

För att skapa delaktighet från barnen är det viktigt att vara lyhörda för hur barnen ska bearbeta utställningen. Detta kan se olika ut i olika åldrar och på olika enheter. Pedagoger och barn kommer hitta olika sätt att fördjupa sin förståelse för mänskliga rättigheter, medmänsklighet och en hållbar värld. En tanke som finns är att vi skapar en egen utställning under 2021 där vi låter eleverna ge uttryck för sina egna individuella framtidsdrömmar om en socialt och miljömässigt hållbar planet.  Förhoppningen är att utställningen ska utgöra inspiration för att göra eleverna till medskapare, att göra sin egen röst hörd. 

Arbetet med ”Hjo have a dream” fortsätter runt om på kommunens skolor och förskolor. Tanken är att det ska mynna ut i en gemensam utställning under våren. På Knäpplans förskola har man valt att fokusera på naturen, känslor och barns delaktighet.

Arbetet med ”Hjo have a dream” fortsätter runt om på kommunens skolor och förskolor. Tanken är att det ska mynna ut i en gemensam utställning under våren. På Skutan har förskoleklasserna arbetat med olika typer av drömmar.

Arbetet med We have a dream på kommunens skolor fortsätter. Här kan du läsa mer om hur årskurs 4-6, Boken, på Guldkroksskolan arbetar med projektet.