Lokalbyten för elever på Guldkroksskolan och Skutan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Efter jullovet tas Estrid Ericsonskolan i bruk. Det innebär att flera av Barn och utbildnings verksamheter behöver byta lokaler. Här förtydligar vi vilken verksamhet som flyttar till vilken plats vid vilken tidpunkt.

Två etapper

Flytten kommer genomföras i två etapper, en under jullovet 2021/22 och en under sommarlovet 2022.

Etapp 1 vintern 2021/22 

Under etapp 1 är målet att flytta in i Estrid Ericsonskolan samt att flytta den verksamhet som idag finns i externa lokaler till Guldkroksskolan. Mer information ges till respektive klass under hösten.

 • Klass 1A-5A på Guldkroksskolan flyttar till Estrid Ericsonskolan.
 • Fritidshemmet Pluto som bedriver sin verksamhet i delvis tillfälliga lokaler bakom Guldkrokshallen flyttar till Estrid Ericsonskolan och därmed avvecklas Plutos gamla lokaler.
 • Förskoleklassen Ankaret flyttar från Skutan till Estrid Ericsonskolan. Dessa elever kommer även gå på fritids på Estrid Ericsonskolan.
 • Förskoleklasserna Masten och Bojen flyttar från Skutan till B-huset på Guldkroksskolan. Dessa elever kommer även gå på fritids på Guldkroksskolan.
 • Låg och mellanstadiets musiksal på Guldkroksskolan flyttar till tillfälliga lokaler i A-huset (Kulturskolan).
 • Särskoleavdelningen Tallen flyttar till Estrid Ericsonskolan.
 • Särskild undervisningsgrupp för årskurs 7-9 flyttar till Tallens nuvarande lokaler.
 • Under vårterminen 2022 bedrivs Kulturskolans dansundervisning tillfälligt i idrottshallen på Guldkroksskolan och i idrottshallen på Estrid Ericsonskolan. Mer information kommer till berörda danselever under hösten 2021.  
 • De vita paviljongerna på Guldkroksskolan utmed Skolgatan avvecklas.

Etapp 2, sommaren 2022

Under etapp 2 sker flyttarna inom Guldkroksskolan. Syftet med nedan listade lokalbyten är att varje verksamhet ska ha lokaler som är bättre dimensionerade och anpassade till behoven. Mer information ges till respektive klass under våren 2022.

 • Från och med höstterminen 2022 kommer de elever som då går i årskurs 1-3 att flytta in i B-huset på Guldkroksskolan där Förskoleklasserna redan går. B-huset blir alltså hemvist för eleverna i lågstadiet (Förskoleklass-årskurs 3)
 • Från och med höstterminen 2022 kommer de elever som då går i årskurs 4-6 att flytta in i D-huset på Guldkroksskolan. D-huset blir alltså hemvist för eleverna i mellanstadiet.
 • Låg- och mellanstadiets musiksal flyttar in i nya lokaler i A-huset på Guldkroksskolan.
 • Fritids för förskoleklass och årskurs 1 flyttar in i B-huset på Guldkroksskolan.
 • Fritids för årskurs 2-6 flyttar in i D-huset på Guldkroksskolan. 
 • H-huset som ligger utmed Ringvägen avvecklas. 

Mer information

Mer infomation ges löpande till berörda vårdnadshavare och elever via kommunens lärplattform Vklass. Vid eventuella frågor om etapperna vänligen vänd er till respektive rektor. 

I dagarna är det slutbesiktning på Estrid Ericsonskolan och efter årsskiftet kommer verksamheten att ha flyttat in i de nya lokalerna. För att förbättra trafiksituationen för alla som ska ta sig till och från skolan genomförs följande förändringar i trafikmiljön i anslutning till skolan: