Skolnärvaroteamet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Skolbarn

I Hjo kommun har vi ett Skolnärvaroteam. Det är en samverkansgrupp med personal från skolan och socialtjänsten, exempelvis socialsekreterare, specialpedagog och kurator. Syftet med teamet är att gemensamt hitta sätt att hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro. Det kan handla om stödinsatser riktade direkt till eleven men även till vårdnadshavare eller familjen som helhet. I Skolnärvaroteamet finns även en Elevcoach som en extra resurs att stötta upp med. Att få sitt barn inkluderat i Skolnärvaroteamet är frivilligt och sker endast efter samtycke från både vårdnadshavare och elev. Vill du att ditt barn ska få hjälp av Skolnärvaroteamet – tveka inte att höra av dig till oss!

Du kan exempelvis kontakta elevhälsan, rektor, socialtjänsten eller annan kontaktperson inom barn och utbildning.