Dialogmöte Hammarnskolan 27 februari 2018

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Här kan läsa om det dialogmöte om placering av ny skola i Hjo som hölls på Hammarskolan den 27 februari 2018

Politikerna i kommunstyrelsen har gett oss i förvaltningen i uppdrag att gå vidare med att undersöka möjligheterna att bygga ut Hammarnskolan. I detta arbete är tankar,inspel och synpunkter från föräldrar, vårdnadshavare och barn viktiga för oss. Den 27 februari bjöd vi in till information och dialog i Hammarnskolans matsal kring det pågående och fortsatta arbetet.

Inbjudan var riktad till föräldrar och vårdnadshavare till de drygt 250 barn och elever på Hammarns förskola och Hammarnskolan. Det var cirka 35 föräldrar som kom till mötet. Under kvällen fick vi många synpunkter, inspel och frågor som du kan ta del av här nedanför. I nuläget är det många av frågorna som vi inte har svar på men de är viktiga inspel som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med att undersöka om det är möjligt att bygga ut Hammarnskolan.

Du som inte hade möjlighet att vara med på mötet kan när som helst lämna dina synpunkter och tankar via Synpunkten.