Guldkroksskolan årskurs 1-6

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Guldkroksskolan åk 1-6 är centralt belägen i Hjo tätort, ett stenkast från Vättern. På Guldkroksskolan åk 1-6 går ca 370 elever. Verksamheten är fördelade på fyra enheter med åk 1 i paviljonger, åk 2-3 i D-huset, åk 4-6 i B-huset och grundsärskolan i Växthuset.

Vår vision

Vi vill att alla elever, vårdnadshavare och personal som kommer till Guldkroksskolan 1-6 ska känna sig välkomna. Alla elever ska känna att vi vuxna finns där för dem. Vi arbetar för att var och en ska känna sig trygg och respekterad för den de är. Vi strävar också efter att varje elev ska utmanas och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi vill utveckla våra mötesplatser så att:

  • Vi får en god och kreativ miljö som stimulerar till lärande
  • Alla får möjlighet att göra sitt bästa
  • Alla känner trygghet och glädje

Vårt arbete

Vi vuxna tar ett gemensamt ansvar för alla elever på Guldkroksskolan 1-6 och arbetar aktivt med att skapa en trygg skolmiljö där alla elever har möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi har återkommande gemensamma aktiviteter där eleverna träffas över klassgränserna. Det kan vara arbete med gemensamt tema, studieresor eller idrottsdagar.

För att skapa studiero och nå de mål som skolans elever och personal har att förhålla sig till har vi tre grundläggande regler som vi tillämpar:

  • Alla ska få vara med
  • Inget barn/elev bestämmer över ett annat barn/elev
  • Om man säger stopp/sluta så ska man genast avbryta

Ett föräldraråd är knutet till skolan där representanter för vårdnadshavare från varje klass träffar rektorer och lärare för att förmedla information, kunna ställa frågor och ge förslag kring skolans arbete. Föräldrarådet samlas två till tre gånger per termin och kallas genom vår lärplattform Edwise.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!