Välkommen till Skutan Förskoleklass

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

I nyrenoverade ändamålsenliga lokaler med härliga omgivningar, nära både Stadsparken med Vättern och friluftsområdet Sanna, ligger Skutan med 3 förskoleklasser. Redarvägen 6, före detta Konstskolans lokaler.

På Skutan går 65 elever uppdelade i tre förskoleklasser: Ankaret, Bojen och Masten. Förskoleklassernas fritidshem heter Skeppet som verksamheten bedrivs i samma lokaler.

Vision:

Alla elever, vårdnadshavare och personal som kommer till Skutan ska känna sig välkomna. Värdegrundsarbetet Det goda mötet ska genomsyra all verksamhet och alla mötesplatser. Alla elever ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära utifrån behov och förmåga.

Vårt mål är att alla elever som lämnar Skutan:

  • Känner sig trygga, är hänsynsfulla mot varandra och respekterar andra
  • Känner tillit till sig själva och sitt lärande
  • Känner nyfikenhet, glädje och lust att lära
  • Utvecklar många olika verktyg för att söka egen kunskap och att uttrycka sig
  • Utvecklar sin förmåga att samarbeta och lära tillsammans
Viktiga delar i vårt arbete är:

Elevinflytande

Certifierade Språk och Litteraturskolor

Tematiskt arbete

Bornholmsmodellen

Undervisning ute

 I verksamheten finns tre grundläggande regler som främjar en trygg lärmiljö:

  •  Alla får vara med i gemenskapen - det finns plats för alla
  •  Inget barn bestämmer över något annat barn/elev
  •  Om någon säger stopp eller sluta måste man omedelbart sluta

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!