Så bygger vi Estrid Ericsonskolan hållbart

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Illustration av Estrid Ericsonskolan

Byggnationen av vår nya skola är i full gång och både Hjo kommun och den entreprenör vi upphandlat är måna om att minimera byggets negativa inverkan på miljö och klimat. Sunda och klimatsmarta lokaler är ett av fyra fokusområden i satsningen Klimat 2030, och här kan du läsa mer om vad det innebär för Estrid Ericson skolan.

Miljöbyggnad Silver – en garant för energieffektiv skola

Estrid Ericsonskolan byggs enligt Miljöbyggnad silver. Det innebär att vi ställer högre krav på vår byggnad än vad byggnormerna kräver.  Detta är en garant för att Estrid Ericson skolan blir en sund byggnad att vistas i samtidigt som farliga ämnen fasas ut och byggnaden blir ytterst energieffektiv.

Ytterväggarna och taket, det s.k. ytterklimatskalet, är särskilt dimensionerade för att byggnaden ska få en så låg energiförbrukning som möjligt. Av samma skäl har fönsterytorna mot söder minimerats. Det gör att solvärmeinstrålningen minskar och vi behöver inte använda någon komfortkyla för att skapa ett sunt inomhusklimat. Detta blir allt viktigare i takt med att klimatet förändras under kommande år.

Precis som alla andra kommunala lokaler så kommer skolan att värmas upp helt fossilfritt med fjärrvärme som producerats med hjälp av överblivet träflis från vårt närområde. Elen till skolan består av 100% förnybar vattenkraft. Dessutom kommer det finnas en 209 kvm stor solcellsanläggning på taket som producerar en del av den energi som används i byggnaden.

Klimatjakten

Hjo kommun har löpande träffar med byggentreprenören för att diskutera olika materialval och metoder som kan minska koldioxidutsläppen, både från byggnationen och den framtida användningen av skolan. Som en kuriosa kan nämnas att Estrid Ericsonskolan deltar i en intern byggtävling som går under namnet Klimatjakten. Det är en app där byggnadsansvariga registrerar hur de med hjälp av klimatsmarta metoder och materialval lyckas minska koldioxidutsläppen i projektet. Hittills har Estrid Ericsonskolan sparat in 86 ton Co2 genom smarta val i projektering och byggnation. 

Gröna tak och gröna ytor

Ca. 570 kvadratmeter av taket kommer att täckas med sedum och utgöra s.k. gröna tak. Förutom att sedumtak är vackra att se på så innebär det också många miljöfördelar. En är att sedumtak fördröjer dagvattnet samtidigt som det renar vattnet från skadliga partiklar. Klimatförändringarna ger oss kraftigare skyfall och när stora vattenmassor ska tas om hand så räcker våra dagvattensystem inte till vilket leder till översvämningar. Sedumtak är en lösning då det bidrar till att fördröja dagvattnet och därmed lindra effekterna av skyfall.

Att sedumtak blommar bidrar också till den biologiska mångfalden och utrotningshotade bin och insekter får det lättare att överleva.  

Rent byggnadsmässigt är det också en fördel att takets tätskikt får en längre livslängd då det inte utsätts för UV-strålning. 

Skolgården på Estrid Ericsonskolan består av övervägande gröna ytor med en blandning av ängsmark, gräsmattor och ett 40-tal träd för att främja den biologiska mångfalden.

Det finns mycket mer kvar att göra i omställningen till ett hållbart byggande, men detta är några exempel på hur vi försöker bidra i detta projekt. Är du själv i byggbranschen får du gärna anta utmaningen som Klimat 2030 bjuder in till här nedan!