Idrottshall till nya skolan på Lundby

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

10 maj 2019

Kommun och politik, Förskola och skola, Kultur och fritid

I juni 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att en ny skola med plats för cirka 200 elever skulle byggas på Lundbyområdet norr om Falköpingsvägen. I november 2018 fick förvaltningen i uppdrag att i dialog med föreningslivet, utreda vilken typ av idrottshall som bör byggas vid den nya skolan.

Hur såg uppdraget ut?

Förutsättningarna är att det ska byggas en idrottshall till den nya skolan. Skolan kommer att bli enparallellig, vilket betyder att den ska ha plats för sju klasser med elever från förskoleklass till årskurs sex samt särskoleelever. Skolledningen ser därför inget behov av fullstor hall för att kunna schemalägga idrotten. Uppdraget har varit att utreda om det finns andra skäl att bygga en fullstor träningshall i anslutning till den nya skolan. Det har aldrig varit aktuellt att utreda en ny sporthall med läktare, foajé, cafeteria och kansliutrymmen för föreningar. För att uppfylla skolverksamhetens behov är det inte aktuellt att bygga en så kallad bollhall som är en enklare och billigare idrottshall för enbart bollsporter. Den politiska majoriteten har hela tiden varit tydlig med att Guldkroksområdet är vårt huvudsakliga idrottsområde och att detta skall värnas och utvecklas. 

Utredningen finns tillgänglig på länk längre ner på sidan.

Ekonomiska förutsättningar

Beslutad budget för hela skolprojektet är 120 miljoner kronor. I denna summa ska skolbyggnad, skolgård, anpassningar i trafikmiljön, parkeringar och idrottshall rymmas. 

Förvaltningen har under våren med hjälp av ett externt företag gjort beräkningar som visar att en fullstor idrottshall kostar 15 miljoner kronor mer att bygga än en mindre hall. Att sköta och äga en fullstor hall kostar 900 000 kronor mer om året jämfört en mindre. I denna summa ingår värdeminskning, underhåll, räntekostnad på lån, el, uppvärmning, vatten och avlopp, sophämtning, försäkring, lokalvård och vaktmästartjänster. 

I nuläget är vi många kommuner i Sverige som ser att ekonomin är tuff och kommer att bli tuffare. Det är en utmaning att få pengarna att räcka till i det kommunala välfärdsuppdraget som omfattar vård och omsorg, skola och barnomsorg, kultur och fritid, gator och vägar, parker mm. Vi står inför byggnation av en ny skola för 120 miljoner kronor som är en av de största investeringarna på mycket länge. När vi som arbetar i förvaltningen gör utredningar och lämnar förslag till beslut till de förtroendevalda måste vi väga alla nya kostnader och tänka på var våra skattepengar gör störst nytta. 

Tillgång till idrottshallar i Hjo kommun

Vi ser att våra idrottshallar är välutnyttjade under säsongen september till april. De mest attraktiva tiderna är måndagar till torsdagar mellan klockan 17 till 21. Vi förstår att idrottsföreningarna vill ha lättillgängliga och ändamålsenliga anläggningar att träna i. För att vara en kommun av vår storlek har vi god tillgänglighet. Hittills har våra föreningar och privatpersoner kunnat boka fullstor hall för träning trots att behovet kunnat tillgodoses i någon av de mindre hallarna. För att öka tillgängligheten i de stora hallarna kan det finnas anledning att se över hur vi bäst använder våra idrottshallar. Det ska byggas ytterligare en idrottshall och även om det inte blir en fullstor så blir det ändå ett tillskott. Vår samlade bedömning är att det kommer vara möjligt att tillgodose föreningslivets behov av träningstider i såväl fullstora som mindre hallar. 

Detta är bakgrunden till att ledningsgruppen i Hjo kommun, som består av chefer för samtliga verksamhetsområden, var eniga om att föreslå att den idrottshall som ska byggas vid den nya skolan inte ska vara en fullmåttshall. 

Här nedan kan du läsa utredningen som ligger till grund för politikernas beslut kring idrottshallen.

Hjo 20190510

Hjo kommuns ledningsgrupp genom

Lisbeth Göthberg, kommundirektör

Christer Svensson, kultur, turism och fritidschef