Välkommen till Växthuset

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Barn som ligger på golvet och pekar mot kameran

Grundsärskolan Växthuset är en del av Guldkroksskolan som ligger i Hjo tätort, ett stenkast från Vättern. Växthuset är en grundsärskola med två inriktningar, Granen och Tallen. Tallen är vår inriktning för träningsskoleelever. Under 2018 arbetar vi i två olika lokaler.

Undervisningen läggs upp utifrån grundsärskolans kursplaner och mål, och varje elev har en individuell plan anpassad efter elevens förutsättningar och behov, för att ge möjlighet till en god utveckling av elevens alla förmågor. Grundsärskolans läroplan ger eleven möjlighet att arbeta mycket med praktisk-estetiska ämnen såsom hem- och konsumentkunskap, bild, slöjd, musik och idrott. Dessutom har skolan möjlighet att särskilt fokusera på att arbeta med ämnen i teman som anpassas utifrån elevens utvecklingsbehov. Vi har även elever som är inskrivna i särskolan, men har delar av sin undervisning i grundskolan.

Eleverna i träningsskolan har en kursplan med fem undervisningsområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning. Vi arbetar mycket för att våra elever ska utveckla sina möjligheter att kommunicera. Vi skapar en kommunikativ miljö bland annat genom att använda bilder och tecken som stöd. Vi har ett nära samarbete med våra elevers vårdnadshavare och vårt mål är att alla Växthusets elever ska ges möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!