Välkommen till Grundsärskolan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Barn som ligger på golvet och pekar mot kameran

Grundsärskolan är en skolform där elever med utvecklingsstörning får en individuellt anpassad grundskoleutbildning. I Hjo kommun är grundsärskolan uppdelad i två avdelningar, Granen och Elefanten. Granen har sin verksamhet på Guldkroksskolan och Elefanten har sin verksamhet på Estrid Ericsonskolan. Båda skolorna ligger i Hjo tätort.

Undervisningen läggs upp utifrån grundsärskolans kursplaner och mål. Granen undervisar i ämnen och Elefanten i undervisningsområden. Varje elev har en individuell plan anpassad efter elevens förutsättningar och behov, detta för att ge möjlighet till en god utveckling av elevens alla förmågor. Grundsärskolans läroplan ger eleven möjlighet att arbeta mycket med praktisk-estetiska ämnen såsom hem- och konsumentkunskap, bild, slöjd, musik och idrott. Dessutom har skolan möjlighet att särskilt fokusera på att arbeta med ämnen i teman som anpassas utifrån elevens utvecklingsbehov. Vi fokuserar också mycket på att utveckla elevernas kommunikativa förmåga bland annat genom att arbeta med bilder och tecken som stöd.

Vi har ett nära samarbete med våra elevers vårdnadshavare, vilket underlättar för oss att nå vårt mål; att ge alla elever möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Det finns elever som är inskrivna i särskolan, men har delar av sin undervisning i grundskolan.

Vi vill veta hur du tycker att den kommunala verksamheten och servicen fungerar, eller kanske inte fungerar. Dina förslag, synpunkter, klagomål eller felanmälningar hjälper oss att förbättra våra verksamheter.