Förskoleklass

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år placeras ditt barn i förskoleklass i Hjo kommun. Enligt skollagen ”ska förskoleklassen stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”

Att välja skola

I början av det år då ditt barn fyller sex år kommer du/ni att få information samt placeringsmeddelande inför förskoleklass. Ditt barn placeras i förskoleklass utifrån närhetsprincipen. I mån av plats går det även att välja en annan placering. Har du/ni önskemål om annan placering än den ditt/dina barn blivit tilldelad finns en blankett på Hjo.se "Önskemål om annan placering i förskoleklass". Fyll i blanketten och skicka in till kommunen. Skolans rektor beslutar hur många elever som kan tas emot.

Vad är förskoleklass?

Förskoleklassen är numera obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Här kan ditt barn få en naturlig övergång från förskola till skola. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför grundskolans första klass. Allt för att stimulera barnets utveckling och lärande, och lägga en bra grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassen är avgiftsfri och följer skolans läsår. Barnet går i förskoleklassen ca 5 timmar per dag och äter lunch på skolan. Före och efter skoldagen erbjuder skolan plats i fritidshem.

 • Kalender

  Läsårstider och lovdagar

  Information om Hjo kommuns läsårstider och lovdagar.

 • Tre barn som läser

  Fritidshem

  Hjo kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov.

 • Lunch, mat, sallad

  Skolmat och specialkost

  Måltidsenheten i Hjo kommun har som ambition att leverera goda, näringsriktiga, hållbara och trivsamma måltider. Varje dag serveras alternativrätt, salladsbuffé, bröd samt smör och mjölk i dagens lunch.

 • Skolskjuts skylt

  Skolskjuts

  Hjo kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls.

 • Synpunkten

  Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!