Förskoleklass

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hjo kommun erbjuder alla 6 åringar förskoleklass. Enligt skollagen ”ska förskoleklassen stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år erbjuder den kommunala skolan ditt barn en plats i förskoleklass. I början på det år ditt barn fyller sex år kommer du att få information och anmälningsblankett till förskoleklass. Under våren kommer du att bli inbjuden till ett informationsmöte på ditt barns skola.

Att välja skola

Inför att ditt barn ska börja i förskoleklass ska du som vårdnadshavare välja grundskola åt ditt barn. Det finnas alltid en skolplats för ditt barn i ert närområde, men i mån av plats går det även att välja en annan skola. Skolans rektor beslutar hur många elever som kan tas emot.

Vad är förskoleklass?

Förskoleklass är en frivillig skolform. Här kan ditt barn få en naturlig övergång från förskola till skola. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför grundskolans första klass. Allt för att stimulera barnets utveckling och lärande, och lägga en bra grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassen är avgiftsfri och följer skolans läsår. Barnet går i förskoleklassen ca 5 timmar per dag och äter lunch på skolan. Före och efter skoldagen erbjuder skolan plats i fritidshem.

 • Kalender

  Läsårstider och lovdagar

  Information om Hjo kommuns läsårstider och lovdagar.

 • Tre barn som läser

  Fritidshem

  Hjo kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov.

 • Lunch, mat, sallad

  Skolmat och specialkost

  Matsedeln gäller för alla grundskolor i Hjo kommun. Alla dagar ingår alternativrätt, salladsbuffé, mjukt & hårt bröd, smör, mjölk i dagens lunch.

 • Skolskjuts skylt

  Skolskjuts

  Hjo kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls.

 • Synpunkten

  Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!