Rätt till barnomsorg

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Ett barn som leker

Barn har rätt till förskola från 1 års ålder när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Platsen i förskolan får behållas på deltid när vårdnadshavare är arbetslös eller är föräldraledig för syskon.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Hjo kommun erbjuder avgiftsfri allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar från och med 1 september det år barnet fyller tre år. Allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar.

Öppettider

Den kommunala barnomsorgen är öppen mellan kl.06:00-18:30, om behov finns. Under sommar och jul planeras verksamheten efter antalet anmälda barn. Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem kan komma att slås samman under de perioderna.

Inskolning

Inskolning för förskolebarn beräknas ta cirka två veckor. Inskolning på fritids sker i samråd med respektive avdelning. Under semesterperioden inskolas inte några barn.

Schema – och vistelsetid

Platsen får nyttjas under arbets- och studietid. Som arbetstid räknas sovtid för nattarbete. Kvällsskiftesarbete genererar inte sovtid utan endast arbetstid (inkl restid) efter midnatt.

Vid vårdnadshavares semester eller ledighet finns inte rätt att lämna barnet i förskola eller fritidshem. Om vårdnadshavare är kompledig del av dag påverkas inte vistelsetiden, kompledigheten ska föregås eller efterföljas av arbetstid.

Extratid accepteras för läkarbesök, begravningar och skolbesök till syskon. Vid vårdnadshavares sjukdom gäller ordinarie vistelsetid så långt det är möjligt.

Förskolebarn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga med yngre syskon har rätt till 15 timmar per vecka som schemaläggs i samråd med förskolan och utifrån varje förskolas förutsättningar. Schema som läggs gäller tillsvidare.