Avgifter för barnomsorg

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Äpple på böcker

Taxan för barnomsorg (förskola och fritidshem) har maxbelopp och flerbarnsreduktion. Taxeändring, från förskola till fritids, sker den 1 september det år barnet fyller sex. En fastställd avgift tas ut från första inskolningsdag och avgiften betalas 12 månader per år.

 Från 1 september det året barnet fyller 3 år reduceras taxan. Man har då rätt till 15 timmar avgiftsfri förskola, s k allmän förskola för barn mellan 3 och 5 år.

 

Förskolebarn 1-2 år upp till 15 tim/v

Förskolebarn 1-2 år mer än 15 tim/v

Förskolebarn 3-5 år mer än 15 tim/v

Fritidsbarn 6-12 år

Barn ett

2 %

(max 922 kr/mån)

3 %

(max 1382 kr/mån)

2,1 %

(max 968 kr/mån)

2 %

(max 922 kr/mån)

Barn två

1 %

(max 461 kr/mån)

2 %

(max 922 kr/mån)

1,4 %

(max 645 kr/mån)

1 %

(max 461 kr/mån)

Barn tre

1 %

(max 461 kr/mån)

1 %

(max 461 kr/mån)

0,7 %

(max 323 kr/mån)

1 %

(max 461 kr/mån)

Barn fyra och uppåt

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift

 Barnomsorgsavgift tas ut för innevarande månad. Avgiften är inkomstbaserad och grundas på hushållets gemensamma inkomst. Hjo kommun tillämpar låginkomstskydd vilket innebär att familjer med en månadsinkomst på lägre än 30 % av prisbasbeloppet inte behöver betala någon avgift eller får avdrag på avgiften.

Inkomstanmälan ska göras varje år oavsett om inkomsten har ändrats eller inte från föregående år. Inkomstanmälan gör ni via vår lärplattform Edwise, som ni hittar här eller via blankett som finns här.