Skolnärvaroteam

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Barn i tioårsåldern i en skolkorridor

I Hjo kommun har vi något vi kallar för Skolnärvaroteam. Syftet med teamen är att gemensamt hitta sätt att hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro.

Det kan handla om stödinsatser riktade direkt till eleven men även till vårdnadshavare eller familjen som helhet.

Teamen är samverkansgrupper med personal från skolan och socialtjänsten, exempelvis socialsekreterare, specialpedagog och kurator. I Skolnärvaroteamet finns även elevcoach som en extra resurs att stötta upp med. Att få sitt barn inkluderat i skolnärvaroteamet är frivilligt och sker endast efter samtycke från både vårdnadshavare och elev. Vill du att ditt barn ska få hjälp av skolnärvaroteamet – tveka inte att höra av dig till oss!

Du kan exempelvis kontakta elevhälsan, rektor, socialtjänsten eller annan kontaktperson inom barn och utbildning för mer information.