Invasiva främmande arter

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Främmande arter är djur, växter eller svampar som har tagits till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i den här miljön som de egentligen inte hör till. Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter.  Det är väldigt resurskrävande och svårt att bekämpa invasiva växter, och problemen ökar i takt med att vi blir fler människor och att vi reser mer.

Flera myndigheter ansvarar för hanteringen av invasiva arter. Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket är viktiga aktörer. På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om invasiva arter och rapportera fynd av dem.

Läs gärna mer nedan om invasiva arter i våra stora sjöar och ta del av Naturvårdsverkets råd om vad du som trädgårdsägare kan göra för att hindra spridningen av invasiva växter.