Knäpplan södra - Jämförelseförfarande inför direktanvisning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Samhällsbyggnadskontoret bjuder nu in till deltagande i jämförelseförfarande inför direktanvisning för rad- och/eller kedjehusbebyggelse inom kvarter A och B på Knäpplan Södra, del av fastigheten Söder 3:43. Sista inlämningsdag är 2022-02-18.

Hjo kommun har beslutat att genom ett jämförelseförfarande tillskapa byggnation av rad- och/eller kedjehus i Hjo. Kommunen ser markanvisningsinstrumentet som ett spännande sätt att få till vackra och väl utformade bostadshus i mindre skala. Området där dessa ska byggas har ett mycket attraktivt läge i staden. Vi bedömer att minst 20 bostäder kan byggas i området. Dessa kan upplåtas som äganderätt eller bostadsrätt, alternativt en kombination av båda.

Hjo kommun avser att träffa markanvisningsavtal med det bolag som presenterar det gestaltningsmässigt bästa förslaget och som i övrigt uppfyller givna kvalificeringskriterier och förutsättningar, bland annat:

  • Att bolaget ska följa kommunens krav enligt våra riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, ska kunna redovisa ett tidigare färdigställt och väl genomfört referensprojekt samt kunna presentera en projektidé som tar vara på platsens förutsättningar och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
  • Stor vikt kommer att läggas vid gestaltningen av husen. Området ska genom sin utformning fungera som en naturlig övergång mellan stad och land. Husen behöver inte se gamla ut men ska anknyta till traditionell bebyggelse i fråga om färg, material, volym och skala.

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den 18 februari 2022 och skickas till charlotte.paulsson@hjo.se. Frågor besvaras och publiceras här successivt allt eftersom de kommer in. 

Fråga 2021-12-29 

Vi arbetar med konceptbostäder – enplansradhus, tvåplansradhus och lägenheter. Våra konceptbostäder är grunden i vår verksamhet. Jag ser att i utkastet på detaljplanen så kan vi i dagsläget inte delta i jämförelseförfarandet. Men så när jag läste igenom er inbjudan såg jag att vi kan vara med och i någon utsträckning påverka den detaljplan som nu granskas. Min fråga till dig är, skulle vi kunna påverka den sådan grad att våra bostäder skulle kunna vara möjliga att uppföra? Då tänker jag på taklutningen.

Svar 2022-01-11

Som vi skrev i underlaget så finns det möjlighet att frångå de föreslagna egenskapsbestämmelserna. Skicka in ert förslag så gör vi en bedömning i ett senare skede när vi jämför de olika förslagen.