Gällande detaljplaner

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

I Hjo kommun finns cirka 200 detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft.

Planerna finns tillgängliga i PDF-format. Det finns också två områdesbestämmelser, en vid vattenreningsverket i Hjo stad och en på Almnäs bruk, även de finns tillgängliga som pdf:er

Är du intresserad av de olika detaljplanerna eller områdesbestämmelserna eller har frågor är du välkommen att kontakta plan- och byggenheten.

I följande områden finns detaljplaner och äldre stads- eller byggnadsplaner som gäller som detaljplaner: 
Hjo stad
Mullsjön
Långeruder
Korsberga
Blikstorp
Gate