Underrättelse om granskning av ny detaljplan på Rönnen 19 i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Rönnen 19. Planen syftar till att utöka användning av fastigheten till att omfatta lokaler för verksamhet förutom bostadsändamål, anpassa byggrätt till befintlig och ny bebyggelse och införa skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Granskningstid: 2019-04-23 – 2019-05-14

Utställningslokaler:
Hjo stadshus, Torggatan 2A. Öppet vardagar: 7.30–16.30. OBS! Avvikande öppettider: Valborgsmässoafton (30/4) 7.30-12.00. Stängt: 1 maj.

Kulturkvarteret Pedagogien, Bangatan 1B. Öppet: mån-tis & tor 10.30-19.00, fre 10:00-17.00, lör 11.00-15.00, ons & sön stängt. OBS! Stängt 23/4–28/4.

Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga på denna sida.

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se
senast 2019-05-14.

Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson, charlotte.paulsson@hjo.se
telefon: växel 0503-350 00.