Underrättelse om granskning, ändring av stadsplan S33 i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändring av stadsplan (detaljplan) S33. Det föreslagna området för ändring utgörs av fastigheten Vega 10 som gränsar mot gatorna Hammarsvägen, Kvarngatan och Vekagatan i Hjo stad. Syftet med ändringen är dels att utöka byggrätten så att det blir möjligt att uppföra inglasade uterum och dels att bevara områdets enhetlighet.

Ändringen strider inte mot översiktsplanen.

Granskningstid: 2019-11-12 – 2019-12-01

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A: vardagar 7.30–16.30
Kulturkvarteret, Bangatan 1B: Öppet: Måndag, tisdag, torsdag: 10-19, Fredag: 10-17, Lördag: 11-15

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2019-12-01. Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se telefon växel 0503-350 00.