Underrättelse om granskning av Ändring av detaljplan D177, Korsberga

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan D177 i Korsberga för den tidigare Elimkyrkan som idag är bostad. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten så att det blir möjligt att uppföra tillbyggnader för bostadsändamål i väster och norr.

Det föreslagna området för ändring utgörs av del av fastigheten Hamrum 3:50 som gränsar mot vägarna Hjovägen, Grusvägen och Sockertoppsvägen i Korsberga. Ändringen bedöms inte strida mot Översiktsplan 2010.

Granskningstid: 2019-06-05 – 2019-06-23

Utställningslokaler:
Hjo stadshus, Torggatan 2A: vardagar 7.30 - 16.30, 7 juni Dag efter Nationaldag 7.30 - 12.00,
20 juni Dag före Midsommarafton 7.30 - 12.00, övriga helgdagar stängt
Kulturkvarteret, bangatan 1B: Alla dagar: 10 - 18, Midsommarafton 10-14


Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2019-06-23. Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se telefon växel 0503-350 00.