Samråd om ny detaljplan för del av kvarteret Kofoten

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Kofoten beläget i Hjos norra industriområde vid Sveavägen. Samrådstid: 2018-04-30 - 2018-05-21

Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av mindre industrifastigheter samt att utöka användningsområdet till att även omfatta verksamheter. Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

Samrådstid: 2018-04-30 - 2018-05-21

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30 - 16.30. OBS! 30 april, 9 maj och 11 maj öppet 7.30-12.00. 1 maj och 10 maj stängt.Kulturkvarteret, Floragatan 1, öppet måndag - onsdag 13.00 - 19.00, torsdag 13.00 - 20.00, fredag 10.00 - 16.00 och lördag 10.00 – 13.00. OBS! 30 april öppet 13.00-17.00, 9 maj öppet 10.00-16.00. 1 maj och 10 maj stängt.Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga fr.o.m. 30 april på Hjo kommuns hemsida: https://hjo.se/bostad--miljo/kommunens-planarbete/aktuella-planer/

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2018-05-21. Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson, telefon växel 0503-350 00.