Samråd om ny detaljplan på Åran 2

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Åran 2, d.v.s. det s.k. Konsumhuset vid hamnen i Hjo stad. Detaljplanens syfte var att möjliggöra för ytterligare bostäder på fastigheten samt att utöka handelsändamålet med bostadsanvändning och centrumanvändning. Efter länsstyrelsens yttrande avser kommunen att arbeta om planförslaget. Planen kommer att samrådas på nytt när nya planhandlingar är framtagna. När detta kommer att ske vet vi inte i dagsläget.