Samråd om ny detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för en ny skola på del av fastigheten Söder 3:43, Lundby. Planområdet ligger i västra Hjo, norr om Falköpingsvägen och väster om Lundbyvägen. Samrådstiden är 2019-01-15 - 2019-02-12.

Förslaget syftar till att göra det möjligt att bygga en ny F-6-skola (förskoleklass – årskurs 6), särskola F-6 och fritidshem F-6, med en idrottshall som även kan användas efter skoltid. Planområdets sydvästra del ligger närmare drivmedelstationer än vad översiktsplanens riktlinje anger.

Samrådstid: 2019-01-15 – 2019-02-12

Utställningslokaler:
Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30–16.30.  
Kulturkvarteret, Floragatan 1, öppet
9-19 måndag – onsdag, 9-20 torsdag, 9-16 fredag,10-13 lördag

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se
senast 2019-02-12. Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.