Samråd om Ändring av detaljplan D177. Förlängd samrådstid: 2019-04-16 – 2019-05-19

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan D177 i Korsberga för den tidigare Elimkyrkan som idag är bostad. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten så att det blir möjligt att uppföra tillbyggnader för bostadsändamål i väster och norr.

Det föreslagna området för ändring utgörs av del av fastigheten Hamrum 3:50 som gränsar mot vägarna Hjovägen, Grusvägen och Sockertoppsvägen i Korsberga. Ändringen bedöms inte strida mot Översiktsplan 2010. I samband med plansamrådet genomförs även ett undersökningssamråd med berörda myndigheter om planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

OBS! Förlängd samrådstid: 2019-04-16 – 2019-05-19

Utställningslokaler:
Hjo stadshus, Torggatan 2A: vardagar 7.30–16.30, skärtorsdag 07.30 – 12, övriga helgdagar stängt.
Kulturkvarteret, Bangatan 1B: måndag-tisdag: 10–19, onsdag: stängt, torsdag: 10-20, fredag: 10-17, lördag: 11-15

Planförslaget och checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan finns även tillgängliga på denna sida. Om ett samrådsmöte önskas på plats är ni välkomna att kontakta kommunen.

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2019-05-19. Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se telefon växel 0503-350 00.