Samråd om ändring av detaljplan D154

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan D154. Ändringen gäller fastigheten Eldaren1 som ligger vid korsningen Sveavägen/Skövdevägen. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten för att möjliggöra en mindre tillbyggnad av fastighetens huvudbyggnad.

I samband med ändringen justeras också dagens byggrätt för huvudbyggnaden, som innebär en våning, till att bli två våningar för att motsvara befintlig huvudbyggnad. Även kulturhistoriska värden förtydligas i planbeskrivningen som ett underlag vid bygglovgivning. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2010. 

Samrådstid: 2018-12-19 – 2019-01-13

Utställningslokaler:
Hjo stadshus, Torggatan 2A Stadshusets öppettider under helgerna är: fredag 21 dec 7.30-12.00, torsdag 27 dec 7.30-12.00, fredag 28 dec 7.30-12.00, onsdag  2 januari 7.30-16.30, torsdag 3 januari 7.30-16.30 och fredag 4 januari 7.30-16.30. I övrigt under samrådstiden öppet vardagar 7.30–16.30. 

Kulturkvarteret
, Floragatan 1 Kulturkvarteret är stängt 24 - 26 december, 31 december – 1 januari och 5 – 6 januari. Övriga dagar är öppettiderna 9–19 måndag – onsdag, 9–20 torsdag, 9–16 fredag, 
10-13 lördag.

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se
senast 2019-01-13. Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se 
telefon växel 0503-350 00.