Underrättelse om granskning av ny detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Lundby. Planområdet ligger i västra Hjo, norr om Falköpingsvägen och väster om Lundbyvägen. Förslaget syftar till att göra det möjligt att bygga en ny F-6-skola (förskoleklass – årskurs 6), särskola F-6 och fritidshem F-6, med en idrottshall som även kan användas efter skoltid.

Förslaget ska även göra tillbyggnad av förskola eller utbyggnad av skolan möjlig. Planområdet ligger närmare drivmedelstationer än vad översiktsplanens riktlinje anger. Samråd om planförslaget har skett 2019-01-05 - 2019-02-12. Här kan du ta del av de tidigare samrådshandlingarna.

Granskningstid: 2019-06-25 - 2019-08-25

Utställningslokaler:
Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar vecka 26 – 33 måndag – fredag 7.30 – 15.00,
vecka 29 – 30 har Kontaktcenter lunchstängt 12.00 – 13.00.
Kulturkvarteret, Floragatan 1, öppet alla dagar 10 - 18

Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga på denna sida.

Den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2019-08-25. Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.

Skolprojektet har en egen sida, här kan du läsa mer om den nya skolan