Ny detaljplan för del av kv. Spettet i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Spettet. Planområdet ligger vid Industrigatan/Tubgatan, norr om Skövdevägen.

Inom planområdet gäller idag markanvändningen Industri. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra detaljhandel och verksamheter inom det föreslagna planområdet samt att säkerställa att befintlig bebyggelse blir planenlig. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2010.

Planförslaget har varit ute på samråd 2018-09-17 - 2018-10-14.
Här kan du ta del av samrådsförslaget.

Kommunen kommer nu att ta ställning till de yttranden som kommit in och arbeta fram ett granskningsförslag. 

Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, telefon växel 0503-350 00.