Detaljplan för del av Norr 3:59, ny utfart mot Sveavägen har vunnit laga kraft

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Byggnadsnämnden i Hjo kommun antog 2018-04-24 detaljplan för del av norr 3:59, ny utfart mot Sveavägen i Hjo stad. Beslutet har vunnit laga kraft 2018-05-17.

Detaljplanen möjliggör utfart mot Sveavägen från den industrifastighet som avses avstyckas av från fastigheten Norr 3:59 i Norra industriområdet. 

Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se
telefon växel 0503-350 00.